Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.Działalność informacyjna


Upowszechnianie wiedzy o azbeście, jego szkodliwości dla zdrowia, zanieczyszczeniu środowiska oraz metodach minimalizowania ryzyka zdrowotnego przy pracach z materiałami zawierającymi azbest realizowane jest m.in. poprzez opracowywanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek i plakatów, opracowywanie ekspertyz, uczestnictwo w konferencjach prasowych, udzielanie wywiadów dla mediów a także udział w seminariach i dyskusjach panelowych.

W ośrodku opracowane zostały w formie ulotek i plakatów materiały edukacyjne skierowane  do ludności, pracowników ochrony zdrowia, samorządów lokalnych, pracodawców i pracowników. Materiały  udostępniane są nieodpłatnie osobom zainteresowanym.

W latach 2005-2007 ośrodek uczestniczył w ponad 20 konferencjach prasowych organizowanych w ramach "Programu usuwania azbestu..." dla mediów ogólnopolskich i lokalnych we wszystkich województwach.


Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP