Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Krajowy System Informowania o Kosmetykach


KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA O KOSMETYKACH
WPROWADZONYCH DO OBROTU


tel.: 42 631 47 24
e-mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl; Katarzyna. Kobza@imp.lodz.pl

Od dnia 11 lipca 2013 r. Krajowy System Informowania o Kosmetykach zgodnie z art. 38 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, zmienił swój profil działalności. Jego zadanie polega na udostępnianiu informacji zgodnych z art. 7 ust 3 i art. 7a ust 4 dyrektywy kosmetycznej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje te będą przechowywane do 20 lipca 2020 r.

Internetowa baza danych, Centralny Rejestr Kosmetyków nadal jest udostępniana Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektorzy korzystają z bazy na podstawie hasła i identyfikatora.

 

PODSTAWY PRAWNE

Dz. U. 2001 Nr 42 poz. 473 – z 30 marca 2001 r. tekst jednolity
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP