Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Informacje o produkcie kosmetycznym


KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA O KOSMETYKACH
WPROWADZONYCH DO OBROTU


tel.: 42 631 47 24
e-mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl; Katarzyna. Kobza@imp.lodz.pl

Zgodnie z art. 62. 1. Ustawy o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018,poz. 2227) - likwiduje się krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, prowadzony na podstawie art. 8 uchylanej Ustawy o kosmetykach (Dz.U. 2001,nr 42 poz. 473).

Dane zgromadzone w Krajowym Systemie Informowania o kosmetykach wprowadzone do systemu przechowuje się do dnia 11 lipca 2020 roku i nie gromadzi się w nim nowych danych. (art. 62.2 – Dz.U. 2018,poz.2227).

Za datę likwidacji Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach przyjęto dzień
12 lipca 2020 roku (art. 65 Dz.U.2018,poz.2227)

PODSTAWY PRAWNE

Dz. U. 2018 poz. 2227 – Ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018r.
Dz. U. 2001 Nr 42 poz. 473 – Ustawa o kosmetykach z 30 marca 2001 r.(uchylona)


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP