Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Informacje o produkcie kosmetycznym


Informacje o produkcie kosmetycznym


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 roku ośrodkiem uprawnionym do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (Dz. U. poz. 417 z dn. 05.03.2019).

Ośrodek udostępnia informacje lekarzom i lekarzom stomatologom wyłącznie w celu prowadzenia leczenia (art. 18.1 Ustawy o produktach kosmetycznych z dn. 04.10.2018).
Zadanie to realizuje Centrum Informacji Toksykologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Dane kontaktowe:
tel.: 42 63 14 724/25
mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP