Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków w Bazie Cosmetic Products Notification Portal


BIURO DS. NOTYFIKACJI KOSMETYKÓW W BAZIE COSMETICS
PRODUCTS NOTIFICATION PORTAL

91-348  Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
tel.: 42  631 47 24
e-mail: rejestracja@imp.lodz.pl

Szanowni Państwo!
Wykorzystując nasze jedenastoletnie doświadczenie w rejestracji produktów kosmetycznych pragniemy Państwu zaproponować dalszą współpracę w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, obowiązującego od dnia 11 lipca 2013 r. Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w pełni przygotowani do przejęcia funkcji osoby odpowiedzialnej w przypadku  producentów i importerów oraz reprezentowania dystrybutorów. Nasza oferta dotyczy zgłaszania produktów kosmetycznych, podejmujemy się również  przygotowania oznakowania i oświadczeń o produkcie.


Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy ofertę, która obejmuje:

1. Rejestrację przedsiębiorcy w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji
Europejskiej).
2. Zgłaszanie produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem
CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
3. Wprowadzanie aktualizacji/korekt do zgłoszonych produktów kosmetycznych.
4. Opracowanie lub sprawdzenie oświadczeń o produkcie.
5. Weryfikację receptur ramowych – „frame formulation”.
6. Wydanie potwierdzenia o zgłoszeniu produktu do Komisji.
7. Szkolenia w zakresie ustawodawstwa dotyczącego produktów kosmetycznych.

Zapraszamy do współpracy!

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP