Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Materiały do pobrania | Badania środowiska pracy w kierunku czynników biologicznych | Kontakt


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pracodawca nie ma obowiązku wykonywania pomiarów środowiska pracy w kierunku obecności czynników biologicznych, ale jest zobligowany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki. Ocenę ryzyka można przeprowadzić wyłącznie na podstawie danych literaturowych. Jednak istnieją sytuacje, kiedy do sporządzenia prawidłowej i rzetelnej oceny ryzyka zawodowego  konieczne jest przeprowadzanie tego typu pomiarów.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP