Dyrekcja Instytutu | Pełnomocnicy Dyrektora | Rada Naukowa | Kadra naukowo-badawcza

Dyrektor
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Barbara Jurewicz

 

Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP