Dyrekcja Instytutu | Rada Naukowa | Kadra naukowo-badawcza





Dyrektor
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński





Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke





Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Barbara Jurewicz

 

Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka





Copyright © 2008 IMP