Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących
6/4/2.1.2/NPZ/2016/312/1656

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
6/4/3.1a/NPZ/2016/312/1657

prof. dr hab. Sławomir Michał Czerczak

Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658
dr Anna Kozajda

Monitorowanie narażenia na hałas oraz wczesnych uszkodzeń słuchu u pracowników branży rozrywkowej
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/A

prof. dr hab. Mariola Elżbieta Śliwińska-Kowalska

Monitorowanie narażenia na obecne w bioaerozolu chorobotwórcze bakterie Staphylococcus aureus u pracowników oczyszczalni ścieków
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B

dr Anna Kozajda

Monitorowanie narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

Monitorowanie narażenia na cytostatyki, gazy anestetyczne i aldehydy u pracowników ochrony zdrowia
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/D

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania; ocena narażenia zawodowego w miejscu pracy na nanocząstki
6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A

dr Stella Bujak-Pietrek

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy kierowców zawodowych  i służb technicznych
6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/B

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy
6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661

dr Elżbieta Korzeniowska

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników
6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691

dr Elżbieta Korzeniowska


Prowadzenie badań zmierzających do oceny związku pomiędzy potencjalnymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami ryzyka a stanem zdrowia ludności
6/7K/6/NPZ/2016/312/1716

dr Dorota Małgorzata Merecz-Kot

Prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
6/4/3.2a/NPZ/2017/312/604

dr Beata Świątkowska

Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
6/4/3.1b/NPZ/2017/312/606

prof. dr hab. Marek ZmyślonyNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP