Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


 

Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance
POIG.01.03.02-00-083/10


Beneficjent:
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi


Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
tel.: 42 631 45 02
e-mail: konrad@imp.lodz.pl


Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Celem projektu jest zapewnienie ochrony patentowej platformie skriningowej do badania immunotoksyczności substancji leczniczych o nazwie Fluorescnet Cell Chip – FCC. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wraz z MIBMiK i IBM jest współwłaścicielem praw do zgłoszenia patentowego PCT/PL2004/000075 „Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość
 

www.poig.gov.pl


www.ncbir.pl

www.mrr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP