Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera jest beneficjentem projektu „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną Zakładu Opieki Zdrowotnej” RPLD.02.07.00-00-032/11

Wartość projektu: 265 552 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 183 166 PLN

Projekt rozpoczął się 20 grudnia 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa  II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.7 Elektroenergetyka).

Podstawowym celem projektu jest zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i pracami instalacyjnymi integralnymi dla powodzenia całego projektu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury elektroenergetycznej poprzez zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię na wypadek awarii części szpitalnej Instytutu.

Projekt będzie polegał na zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię na wypadek awarii części szpitalnej Instytutu poprzez:
– sporządzenie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego,
– zakup agregatu prądotwórczego,
– roboty budowlane (fundament + wiata),
– instalację elektryczną.


Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP