Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera jest beneficjentem projektu „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną Zakładu Opieki Zdrowotnej” RPLD.02.07.00-00-032/11

Wartość projektu: 265 552 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 183 166 PLN

Projekt rozpoczął się 20 grudnia 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa  II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.7 Elektroenergetyka).

Podstawowym celem projektu jest zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i pracami instalacyjnymi integralnymi dla powodzenia całego projektu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury elektroenergetycznej poprzez zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię na wypadek awarii części szpitalnej Instytutu.

Projekt będzie polegał na zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię na wypadek awarii części szpitalnej Instytutu poprzez:
– sporządzenie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego,
– zakup agregatu prądotwórczego,
– roboty budowlane (fundament + wiata),
– instalację elektryczną.


Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP