2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


I miejsce w konkursie na najlepszy plakat na warsztatach „Nowe trendy w toksykologii: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia (biomarkery narażenia, efektu
i wrażliwości)” dla pracowników IMP: Magdaleny Król, Edyty Wieczorek, Edyty Reszki, Wojciecha Wąsowicza i Jolanty Gromadzińskiej i współautorów za pracę: Profil ekspresji genów receptorów estrogenowych i enzymów antyoksydacyjnych w tkance guza oraz tkance prawidłowej oraz w leukocytach krwi obwodowej kobiet z rakiem piersi i grupie kontrolnej.

Nagroda FESTEM (Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals) dla Pracowników IMP: Ewy Jabłońskiej, Edyty Reszki, Jolanty Gromadzińskiej,  Edyty Wieczorek, Magdaleny Król i Wojciecha Wąsowicza i współautorów za doniesienie plakatowe The effect of selenium supplementation on the expression of genes related to glucose metabolism.

Projekt SELENIUS pt. Wpływ selenu w życiu płodowym i okresie wczesnego dzieciństwa na poprawę rozwoju neurobehawioralnego przy niekorzystnych warunkach środowiska otrzymał finansowanie w konkursie JPI HDHL Intestinal Microbiomics.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych dla Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej i Beaty Świątkowskiej za monografię o szczególnym znaczeniu społecznym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pt.: Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia naukowe I-go stopnia
dla Kingi Polańskiej, Wojciecha Hankego, Jolanty Gromadzińskiej i Wojciecha Wąsowicza za cykl publikacji: Diagnostyka,  leczenie oraz czynniki ryzyka rozwoju chorób alergicznych u dzieci.

Wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
dla Pawła Mamrota, Piotra Politańskiego i Magdaleny Mariańskiej za plakat pt. Ekspozycja na pola elektromagnetyczne telefonu komórkowego podczas rozmowy w trakcie podróży.

Wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
dla Małgorzaty Adamowicz, Sylwii Papierz, Zbigniewa Kamińskiego i Marka Zmyślonego za plakat pt. Dozymetria środowiskowa w ocenie indywidualnego równoważnika dawki Hp(10).

Nagroda EAACI Congress 2016
w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Wiedniu dla Marty Wiszniewskiej za plakat Współistnienie alergicznych objawów zapalenia spojówek u pacjentów z nieżytem nosa związanego z pracą narażonych na alergeny o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP