KOMISJA BIOETYCZNA


Obsługa administracyjna: Katarzyna Bechtold
tel.: 42 631 47 22
e-mail: Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.pl

Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Pracy została powołana  ZARZĄDZENIEM  WEWNĘTRZNYM  Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z dnia  31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania i trybu działania Komisji Bioetycznej w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Skład Komisji Bioetycznej IMP

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marta Kieć-Świerczyńska
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej Sapota

Pracownicy Instytutu, będący lekarzami specjalistami:

prof. dr hab. Wojciech Hanke
dr Elżbieta Gadzicka
dr hab. Anna Krakowiak prof. IMP
dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
dr Marcin Rybacki
prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk
prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska
dr hab. Marta Wiszniewska prof. IMP


Osoby spoza Instytutu:                   

dr Anna Alichniewicz – etyk
dr hab. Rafał Kubiak – prawnik
mgr Elżbieta Pankiewicz – pielęgniarka


Regulamin Komisji Bioetycznej 

 

Do pobrania akty prawne:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP