Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Podczas obchodów 60-lecia Instytutu Medycyny Pracy osoby związane z nim otrzymały medale imienia prof. dra hab. med. Jerzego Nofera jako wyraz wdzięczności za przyczynienie się do rozwoju Instytutu oraz wniesienie istotnego wkładu w jego działalność. Medale wręczyli: przewodnicząca Kapituły prof. dr hab. Teresa Wrońska-Nofer oraz dyrektor Instytutu prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, a wśród nagrodzonych znaleźli się:

– lic. Teresa Borowiecka,
– dr hab. n med. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP,
– prof. dr hab. Sławomir Czerczak,
– dr Marek Dobecki,
– prof. dr hab. med. Paweł Górski,
– dr Jan Gromiec,
– Monika Gruszkiewicz,
– prof. dr hab. med. Wojciech Hanke,
– prof. dr hab. med. Marcin Kamiński,
– prof. dr hab. Danuta Koradecka,
– dr Małgorzata Kotwica,
– Suvi Lehtinen,
– Elżbieta Lewandowska,
– dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP,
– dr Jolanta Przyłuska,
– Elżbieta Rokita,
– Irena Rolińska,
– Henryk Roliński,
– prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński,
– dr Krystyna Sitarek,
– dr Mirosław Stasik,
– prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska,
– prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska,
– dr hab. Stanisław Tarkowski,
– dr med. Ewa Wągrowska-Koski – przyznany pośmiertnie,
– prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz.
 


 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP