Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.


Podczas uroczystej gali obchodów Jubileuszu 60-lecia IMP, która odbyła się dnia 2.06.2014 r. na ręce Dyrektora – prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego listy gratulacyjne złożyli:

Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz

Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska

Przewodniczący KEJN MNiSW – prof. dr hab. Maciej Zabel

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień

Główny Inspektor Sanitarny – Marek Posobkiewicz

Dyrektor Instytutu Włókiennictwa – dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Rektor Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak

Senator RP – Ryszard Bonisławski, Posłowie RP: Elżbieta Królikowska-Kińska i Cezary Grabarczyk

Minister Sportu i Turystyki – Andrzej Biernat

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia – Igor Radziewicz-Winnicki

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. CMKP

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy – Ewa Kaczanowska-Burker

Dyrektor Instytutu Pracy i Zdrowia Środowiskowego – dr n. med. Piotr Z. Brewczyński

Poseł na Sejm RP – Mieczysław M. Łuczak

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Joanna Kręcka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego – Justyna Mieszalska

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Edyta Kramek

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Beata Bublewicz

Dyrektor Biura WHO w Polsce – Paulina Miśkiewicz

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP