Jubileusz w mediach | Medale | Listy gratulacyjne | Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych | Łódzkie Dni Medycyny Pracy | VII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych | Sprawność kierowcy a bezpieczeństwo na drodze | Rola prewencji wypadkowej w utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników 50+ | Fotorelacja


Szczegółowy program obchodów Jubileuszu 60-lecia IMP
 
 

W 2014 r. mija 60 lat, od kiedy uchwałą rządu z dnia 30 stycznia 1954 r. Instytut Medycyny Pracy został wyodrębniony z Akademii Medycznej w Łodzi i podniesiony do rangi samodzielnej jednostki naukowo-badawczej podległej Ministrowi Zdrowia. Instytut jest cenioną placówką, zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Od 1985 r. nosi imię prof. dra med. Jerzego Nofera, który kierował nim przez ponad dwadzieścia lat.

Rocznica utworzenia Instytutu została uczczona uroczystą galą (2.06.2014 r.) oraz cyklem konferencji i spotkań tematycznych (3-6.06.2014 r.). Uroczystości jubileuszowe odbywały się w hotelu andel’s, który jest częścią kompleksu Manufaktura w Łodzi. Z tej okazji wydana została także publikacja pt. „Dla pracy, zdrowia i środowiska – 60 lat Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera”.

Podczas gali prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński przedstawił historię i główne osiągnięcia Instytutu. Dyrektor przyjął też od gości z regionu oraz z centralnych instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym wiele ciepłych słów uznania i gratulacji. Podkreślali oni znaczenie placówki dla nauki polskiej oraz dla prestiżu Łodzi i regionu. Dowody wdzięczności za zasługi dla Instytutu w postaci pamiątkowych medali upamiętniających postać prof. Jerzego Nofera odebrały zasłużone osoby. Z okazji jubileuszu zorganizowane zostały: Łódzkie Dni Medycyny Pracy, VII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych, konferencje: „Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych” i „Sprawność Kierowcy a Bezpieczeństwo na Drodze”, seminarium: „Rola Prewencji Wypadkowej w Utrzymaniu Aktywności Zawodowej Pracowników 50+”. Odbyło się też posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz spotkanie Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being – Task Group on Occupational Safety and Health.

Tematem przewodnim konferencji w ramach Łódzkich Dni Medycyny Pracy (3.06-5.06.2014 r.) była rola służby medycyny pracy jako kluczowego elementu działań prozdrowotnych adresowanych do osób pracujących. Konferencję uświetniły wykłady zaproszonych gości, w tym przedstawicieli międzynarodowych organizacji zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem pracowników. Istotną częścią konferencji była Plenarna Sesja Wspomnieniowa o dr med. Ewie Wągrowskiej-Koski, która przez wiele lat pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy.

VII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych (3.06-5.06.2014 r.) poświęcony był zagadnieniom współczesnej toksykologii klinicznej, w tym także toksykologii wojskowej i jej roli w procesie diagnostycznym ostrych zatruć. Konferencję wzbogaciły wykłady poświęcone toksycznym uszkodzeniom układu oddechowego i toksyczności metali w kontekście narażenia zawodowego i środowiskowego oraz zagadnieniom dotyczącym oddziaływania nowych środków psychoaktywnych.  

Konferencja „Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych” (4.06.2014 r.) stanowiła podsumowanie projektu POIG realizowanego w Dziale Zarządzania Wiedzą, w ramach którego budowana jest platforma informatyczna do zarządzania dorobkiem naukowym Instytutu. Autorzy referatów zaprezentowali narzędzia do zarządzania wiedzą, omawiali współczesne  podejście do upowszechniania wyników badań naukowych i komunikacji pomiędzy naukowcami.

Konferencja „Sprawność Kierowcy a Bezpieczeństwo na Drodze” (4.06.2014 r.) była związana z projektem „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym” realizowanego w Instytucie w ramach POIG. Problematyka konferencji dotyczyła możliwości zastosowania symulatorów jazdy samochodem do badań reakcji kierowcy na różne sytuacje drogowe i przydatności praktycznej badań symulatorowych w ocenie zdolności do kierowania pojazdem. Uczestnikami konferencji byli pracownicy BHP z różnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, lekarze medycyny pracy oraz pracownicy naukowi z uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Konferencja połączona była z prezentacją laboratorium symulatorowego w Instytucie Medycyny Pracy, dokąd uczestnicy zostali przewiezieni zabytkowym Trambusem dzięki uprzejmości Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

Seminarium „Rola Prewencji Wypadkowej w Utrzymaniu Aktywności Zawodowej Pracowników 50+” (6.06.2014 r.) zorganizowane zostało we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i dotyczyło aspektów zdrowotnych i społecznych pracy zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Wykładowcami, oprócz specjalistów z Instytutu, byli przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski reprezentujących pracodawców różnych dziedzin, lekarzy, pracowników naukowych i służb BHP. Tematyka seminarium uznana została przez uczestników za bardzo interesującą i ważną ze względu na trendy demograficzne i związane z nimi problemy polskiego społeczeństwa.

W spotkaniu Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being – Task Group on Occupational Safety and Health (3-4.06.2014 r.) wzięli udział przedstawiciele WHO, EU-OSHA, ICOH oraz instytucji zajmujących się ochroną zdrowia pracujących z Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Niemiec i Polski. Zaproszeni goście przedstawili referaty poświęcone tematyce pracowników w starszym wieku, związku wieku z pracą i stanem zdrowia, jak i utrzymywaniem zdolności do pracy szczególnie wśród osób starszych.

W uroczystościach jubileuszowych i podczas sesji tematycznych uczestniczyli też członkowie Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, którzy zebrali się na XII Posiedzeniu Komitetu (2.06.2014 r.). Podczas spotkania omawiali oni aktualne problemy zdrowia publicznego w Polsce i UE, dyskutowali na temat występowania, leczenia i prewencji zawałów serca w Polsce. Debatowali też nad zagadnieniami strategii walki z rakiem w Polsce w latach 2015-2024.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP