DPL (GLP) w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 
 

Certyfikat Nr 4/2019/DPL

 

 

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr. rejestracyjny 4/2019/DPL potwierdza, że:

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. J. Nofera w Łodzi spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  • badania właściwości toksycznych,
  • badania właściwości mutagennych,
  • badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej.

Strona główna Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy (badania właściwości toksycznych, badania właściwości mutagennych, badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej)


 

Lp.

Metoda badania

Nazwa badania

1.       

OECD 403

Toksyczność ostra inhalacyjna

Acute Inhalation Toxicity

2.       

OECD 404

Toksyczność ostra (działanie drażniące/żrące na skórę)

Acute Dermal Irritation/Corrosion

3.       

OECD 405

Toksyczność ostra działanie drażniące/żrące na oczy

Acute Eye Irritation/Corrosion

4.       

OECD 406

Toksyczność ostra (uczulenie skóry) met. Magnussona-Kligmana lub met. Buehlera

5.       

OECD 407

Toksyczność 28-dniowa podanie drogą pokarmową (gryzonie)

Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents

6.       

OECD 412

Toksyczność 28-dniowa inhalacyjna

 

Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study

7.       

OECD 423

Toksyczność ostra – podanie drogą pokarmową. Metoda klas ostrej toksyczności

Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method

8.       

OECD 436

Toksyczność ostra inhalacyjna - metoda klas ostrej toksyczności

Acute Inhalation Toxicity – Acute Toxic Class Method

9.       

OECD 487

Test mikrojądrowy in vitro

In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test

10.   

PN-EN ISO 10993-3:2014-12

11.   

OECD 490

Określenie właściwości mutagennych w teście in vitro mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach ssaków.

In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Tests Using the Thymidine Kinase Gene

12.   

PN-EN ISO 10993-3:2014-12

13.   

PN-EN ISO 10993-5:2009

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro

14.   

PN-EN ISO 10993-6:2009

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji

15.   

PN-EN ISO 10993-10:2015-02

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę. Toksyczność ostra (działanie drażniące/żrące na skórę) - aplikacja jednorazowa

16.   

PN-EN ISO 10993-10:2015-02

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę. Toksyczność ostra (działanie drażniące/żrące na skórę) - aplikacja wielokrotna

17.   

PN-EN ISO 10993-10:2015-02

Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę. Toksyczność ostra działanie drażniące/żrące na oczy

18.   

PN-EN ISO 10993-10:2015-02

Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę. Toksyczność ostra (uczulenie skóry) - metoda Buehlera

19.   

PN-EN ISO 10993-10:2015-02

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę. Toksyczność ostra (uczulenie skóry) - metoda Magnussona-Kligmana

20.   

PN-EN ISO 10993-11:2009

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 11: Badania toksyczności układowej. Toksyczność ostra (gryzonie)

21.   

PN-EN ISO 10993-11:2009

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 11: Badania toksyczności układowej. Toksyczność 28-dniowa (gryzonie)

22.   

PN-EN ISO 10993-12:2009

Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 12: Przygotowanie próbki i materiały odniesienia

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP