Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Wiesława Sułkowskiego


Wybitnego specjalisty w zakresie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii,
wieloletniego i zasłużonego pracownika naszego InstytutuSkładamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Pana Profesora 

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
 
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP