Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a jego ukończenie pozwala na uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Jego program jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zgodnie z ww. aktem prawnym, ukończenie kursu pozwala uzyskać uprawnienia lekarzom, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

Termin szkolenia: 15-19.02.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Marcin Rybacki

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Podstawy prawne orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami.
  • Zasady orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami.
  • Metodyka badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego.
  • Ocena fizyczna i psychiczna zdolności do kierowania pojazdami.
  • Problematyka alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu
  • Wypadkowość drogowa.

Więcej informacji/FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępne na stronie: https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/zasady-przeprowadzania-badan-lekarskich-kierowcow/

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP