W związku ze złożoną przez prof. dr hab. med. Marcina Kamińskiego w dniu 30 lipca 2020 r. rezygnacją z członkostwa w Radzie Naukowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera oraz funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu w  miejsce członka Rady Naukowej z dniem 15 października 2020 r. Minister Zdrowia powołał prof. dr. hab. med. Pawła Górskiego.

Uchwałą nr 1/III/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera wybrała prof. dr. hab. med. Pawła Górskiego na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi.

Profesor Paweł Górski, były Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008-2016), w latach od 1988 do 1999 pracował również w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, gdzie kierował Kliniką Chorób Zawodowych, co sprawia, ze zna obszar działania Instytutu, a jednocześnie posiada ogromne doświadczenie w działalności naukowej i organizacyjnej.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP