Nowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

Szkolenie dedykowane jest lekarzom sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikiem, a także pielęgniarkom i innym osobom zainteresowanych tematyką zadań realizowanych przez służbę medycyny pracy.

W trakcie spotkania zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z długo oczekiwanymi zmianami dotyczącymi zakresu i częstotliwości wykonywania badań profilaktycznych, których nowy kształt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Termin: 21.12.2020

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Badania pracowników wykonujących pracę związaną ze stałym i nadmiernym wysiłkiem głosowym
  • Badania pracowników zatrudnionych w narażeniu na hałas
  • Metody i zasady oceny narządu wzroku przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikiem
  • Badania pracowników zatrudnionych w narażeniu na pył przemysłowy
  • Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych
  • Badania pracowników zatrudnionych w narażeniu na wybrane czynniki chemiczne
  • Badania pracowników zatrudnionych w narażeniu na wybrane czynniki rakotwórcze

Więcej informacji: program, regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy: https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/wydarzenia/nowe-zasady-przeprowadzania-badan-profilaktycznych-pracownikow-2/

 
Szkolenie poprowadzą specjaliści Instytutu Medycyny Pracy:

 


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP