Collegium Ramazzini to niezależna, międzynarodowa akademia założona w 1982 roku przez Irvinga J. Selikoffa, Cesare Maltoniego i innych wybitnych naukowców. Składa się z 180 światowej sławy ekspertów w dziedzinie zdrowia zawodowego i środowiskowego.

Misją Collegium Ramazzini jest rozwijanie badań nad zagadnieniami zdrowia zawodowego i środowiskowego oraz bycie pomostem między światem nauki a ośrodkami społecznymi i politycznymi, które muszą działać na podstawie wyników badań naukowych w celu ochrony zdrowia publicznego.

Collegium Ramazzini ocenia obecne i przyszłe ryzyko urazów i chorób, które można przypisać miejscu pracy i środowisku. Koncentruje się w szczególności na identyfikacji czynników ryzyka, którym można zapobiegać. Organizacja przekazuje swoje poglądy odpowidnim organom, władzom, agencjom oraz opinii publicznej. Organizując konferencje, sympozja i kursy szkoleniowe, publikując oświadczenia i artykuły naukowe oraz upubliczniając swoje opinie, Collegium Ramazzini stara się tłumaczyć ustawodawcom, organom regulacyjnym i innym decydentom polityczne implikacje wyników badań naukowych.

Celem Collegium Ramazzini jest praca nad rozwiązaniami problemów zdrowia zawodowego i środowiskowego.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP