20 września, Wiceminister Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko mianowała nowego dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Funkcję tę pełnić będzie prof. dr hab. Beata Pepłońska. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) zostało utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51), a aktualnie funkcjonuje na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz.Urz. Min. Zdrow. Nr 9 poz. 55, z późn. zm.). Jest to jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Zdrowia.

Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP