W czwartek 24 września 2020 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Inspiracje 2019.  Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.


Inspiracje wręczono w sześciu kategoriach. W tej kategorii „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego” zwycięzcą został projekt "Wykonanie badań stężeń arsenu u mieszkańców Głogowa pod kątem wpływu zanieczyszczeń środowiskowych. Ocena stanu zdrowia i wdrożenie programów edukacyjnych", realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Głogowa, Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

 


 

Projekt był realizowany  we współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia, którego Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Milczanowski. Koordynatorem projektu był prof. dr hab. n. med. Wojciech Wąsowicz – Kierownik Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska, natomiast zespół dr hab. n. med. Beaty Janasik prof. IMP odpowiadał za realizację badań przy ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka, Pracownią Badania Metabolizmu Człowieka, którą kieruje Pani dr hab. Lucyna Kozłowska prof. nadzw. SGGW. 

Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Inspiracjami 2019 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH dr Grzegorz Juszczyk. 

Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce. W jej skład wchodzą także zwycięzcy poprzednich edycji. 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP