Serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy należących do dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów oraz osoby z instytucji nadzorujących warunki pracy na bezpłatne szkolenie on-line z zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy, które odbędzie się w dniach od 28 września do 2 października 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji projektu „Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users - ChemSM-HUB” nr 2017-1-PL01-KA202-038432 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przy współudziale partnerów z Polski, Niemiec, Rumunii i Grecji.

Jest to szkolenie pilotażowe projektu, które będzie przeprowadzone przez trenerów z Niemiec, Rumunii, Grecji i Holandii. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.
Pięciodniowe szkolenie pilotażowe składa się z 8 sesji szkoleniowych obejmujących część teoretyczną i praktyczną. Po jednogodzinnym wykładzie, pod kierunkiem trenera zostanie przeprowadzona sesja praktyczna (2 h 15 min), mająca na celu omówienie i rozwiązanie przykładowych zadań odnośnie danego zagadnienia.

Program szkolenia pilotażowego obejmuje:

  • Wprowadzenie do Rozporządzeń REACH i CLP
  • Ograniczenia zgodnie z Rozporządzeniem REACH
  • Udzielanie zezwoleń zgodnie z Rozporządzeniem REACH
  • Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji/mieszaniny chemicznej zgodnie z REACH
  • Klasyfikacja mieszanin pod względem zagrożeń fizycznych, dla zdrowia i środowiska zgodnie z Rozporządzeniem CLP
  • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem CLP


Efektywność szkolenia na poziomie nauczania zostanie zmierzona za pomocą pre- i post-testów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz dostęp do materiałów szkoleniowych z platformy projektowej ChemSM-HUB.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą mailową do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP