Z wielką przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. nadał dr hab. Edycie Reszce prof. IMP tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Profesor Edyta Reszka w 1999 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Toksykologii i Kancerogenezy Instytutu Medycyny Pracy. W 2013 roku powierzono Jej kierowanie Pracownią Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, a od 2017 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Genetyki Molekularnej i Epigenetyki. 

Swoje zainteresowania naukowe od początku związała z badaniami podstaw molekularnych procesów angażujących obronę cytoprotekcyjną i rytm okołodobowy oraz ich genetycznych i epigenetycznych biomarkerów, głównie w chorobie nowotworowej. W ciągu 5 lat od uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, swoje zainteresowania naukowe skupiła głównie na badaniu biomarkerów molekularnych.

Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje. 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP