Prezentowane filmy powstały w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.  
 
Więcej o projekcie tutaj: https://promocjazdrowiawpracy.pl/sport-i-odzywianie-w-pracy/o-projekcie/
 
Filmy mają na celu rozwój kompetencji beneficjentów projektu w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów prozdrowotnych.

Zapraszamy  do zapoznania się z materiałem video dotyczącym tego, czy pracownicy oczekują od swoich firm działań na rzecz promocji zdrowia?
https://promocjazdrowiawpracy.pl/czy-pracownicy-oczekuja-od-swoich-firm-dzialan-na-rzecz-promocji-zdrowia/
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem video na temat tego, co wywołuje niezadowolenie pracowników w działaniach prozdrowotnych ich firm?
https://promocjazdrowiawpracy.pl/co-wywoluje-niezadowolenie-pracownikow-w-dzialaniach-prozdrowotnych-ich-firm/
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem video dotyczącym tego, dlaczego pracownikom trudno podejmować aktywność ruchową i zdrowo się odżywiać?
https://promocjazdrowiawpracy.pl/dlaczego-pracownikom-trudno-podejmowac-aktywnosc-ruchowa-i-zdrowo-sie-odzywiac/
 
Filmy zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP