Europejska platforma internetowa EMPOWER promująca zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy

W styczniu 2020 r. partnerzy pochodzący z Hiszpanii, Włoch, Holandii, Polski, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Australii rozpoczęli pracę nad projektem mającym na celu przeciwdziałanie stresowi związanemu z pracą. Koordynacją i zarządzaniem projektu zajmuje się hiszpańska Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) pod kierownictwem Beatriz Olaya z Parc Sanitari Sant Joan de Déu  i Centre for Biomedical Network Research on Mental Health (CIBERSAM). Polskim realizatorem jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

W ramach projektu powstanie europejska platforma promocji dobrostanu i zdrowia w miejscu pracy (European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the woRkplace - EMPOWER).

Problemy ze zdrowiem psychicznym stanowią ogromne obciążenie zarówno dla jednostki,
jak i dla społeczeństwa. Stygmatyzacja osób doświadczających problemów psychicznych
w miejscu pracy skutkuje opóźnionym dostępem do leczenia, małym wsparciem społecznym, trudnościami w pełnieniu ról zawodowych i społecznych, bezrobociem i obniżoną samooceną.

Ze względu na wielość dostępnych już interwencji, ale też związanych z nimi barier wdrożeniowych, istnieje pilna potrzeba stworzenia multimodalnej i zintegrowanej platformy e-zdrowotnej. Proponowana pracownikom pomoc, w postaci aplikacji telefonicznej, bazować będzie na sprawdzonych, krótkich i efektywnych kosztowo interwencjach dostępnych obecnie
w Europie, których celem jest promocja zdrowia pracowników i zapobieganie powszechnym zaburzeniom psychicznym. Dzięki niej pracownicy będą mieli dostęp do informacji na temat stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Będą także mogli zidentyfikować zagrożenia psychospołeczne w swoim miejscu pracy. Ponadto dzięki aplikacji będą mogli podjąć zachowania samopomocowe, poprawić strategie radzenia sobie oraz podjąć decyzje służące ich zdrowiu psychicznemu.

Projekt zakłada współpracę naukowców z dziedziny psychologii, medycyny, socjologii, zdrowia publicznego, ekonomii, etyki, prawa i technologii informacyjno-komunikacyjnych a także udział pracodawców i pracowników, firm ubezpieczeniowych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym, związków zawodowych i decydentów politycznych.

Projekt finansowany jest ze środków unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020"
w ramach umowy o dotację nr 848180.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się we wtorek, 4 lutego 2020 w Barcelonie, w Hiszpanii.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, pod numerem telefonu: 42 631-45-92 (pn-pt).

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP