W dniach 02-06.12.2019 zespół Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy przy wsparciu pełnomocnika Dyrektora ds Jakości przeprowadził szkolenie „Course on inhalation exposure according to the GLP requirements using the equipment from TSETM Systems” dla trzech kursantek z Malezji (the Standard and Industrial Research Institute of Malaysia).

Pięciodniowy kurs, przygotowany na zlecenie firmy TSE Systems (Niemcy), obejmował praktyczne i teoretyczne aspekty inhalacyjnego narażenia gryzoni na aerozole, pyły, nanocząstki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).

W programie znalazły się m. in. wykłady dotyczące wytycznych OECD związanych z badaniem toksyczności in vivo czy zapewnieniem bezpieczeństwa podczas inhalacyjnego narażania zwierząt, jak również alternatywnych metod badań toksykologicznych.

Główną część szkolenia stanowiła nauka obsługi trzech systemów inhalacyjnych zwierząt laboratoryjnych firmy TSE Systems - sprzętu wraz z oprogramowaniem - i testowe narażenia
na aerozole, pyły i nanocząstki. Pomimo napiętego grafiku kursu uczestniczkom i pracownikom Zakładu udało się znaleźć chwilę na rozmowę, co zaowocowało wymianą doświadczeń dotyczących szeroko pojętych badań toksykologicznych, zarówno in vivo, jak i in vitro. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów ukończenia kursu.

 


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP