18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN
w dniu 15 marca 2019 r.

W wyniku konkursu Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Pracownia Analiz Metali, otrzymał finansowanie dwóch grantów:

"Profil metaboliczny i długość telomerów jako wskaźniki toksycznego działania metali w pyłach/dymach spawalniczych w europejskiej populacji spawaczy”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

Grant będzie realizowany we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka, Pracownią Badania Metabolizmu Człowieka, którą kieruje dr hab. Lucyna Kozłowska oraz Zakładem Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, IMP (kierownik dr hab. Edyta Reszka prof. IMP).


"Wykorzystanie bioobrazowania laserowego jako uzupełniającego narzędzia oceny toksyczności nanocząstek na przykładzie disiarczku molibdenu MoS2”
Kierownik projektu: mgr Renata Kuraś, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Opiekun naukowy: dr hab. Beata Janasik prof. IMP, Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP