W dniach 16 – 19 września 2019 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach odbył się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie (PTBR).

W trakcie Zjazdu odbyło się Walne Zebranie członków PTBR, które wybrało jego nowe władze. Prezesem Zarządu Głównego został prof. dr hab. Marek Zmyślony z naszego Instytutu.

W Zjeździe uczestniczyło 7 pracowników IMP: mgr Marcin Brodecki, dr Joanna Domienik-Andrzejewska, dr Jerzy Olszewski, mgr inż. Magda Mariańska, mgr inż. Mateusz Mirowski,
dr Piotr Politański oraz prof. dr hab. Marek Zmyślony, którzy w formie wykładów, referatów
i plakatów przedstawili swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP