Zespół naukowców z Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Wrocławskiej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego przygotował opracowanie pt. „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej.”

Raport powstał na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Ekspertyza dotycząca potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (EFM) emitowanych przez urządzenia systemu 5G na organizm człowieka” w zakresie celu operacyjnego nr 4, punkt 3.1h.

Na stronie IMP dostępna jest Opinia na temat ww. raportu opracowana przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz odpowiedzią autorów raportu na uwagi w niej zawarte. Wszystkie dokumenty dostępne tutaj .


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP