Konsultanci krajowi są powoływani w dziedzinach lekarskich, farmacji i pozostałych, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. W czerwcu 2019 r. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał  trzynastu nowych konsultantów krajowych.

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie toksykologii klinicznej została dr hab. med. Anna Krakowiak, prof. IMP (data powołania: 26.06.2019 r.) - kierownik Kliniki Toksykologii.

Funkcję konsultanta krajowego sprawują także:
- w dziedzinie zdrowia środowiskowego pełni prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej (data powołania: 11.02.2015 r.)
- w dziedzinie audiologii i foniatrii prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii (data powołania: 21.06.2017 r.).


Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi

Potwierdzenie powołania
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP