Działając na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ogłosiła komunikat o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach oraz uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin.

Uprawnienia Instytutu do nadawania stopnia doktora:
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
- nauki medyczne
- nauki o zdrowiu

Uprawnienia Instytutu do nadawania stopnia doktora habilitowanego:
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:
- nauki medyczne

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP