3 kwietnia 2019 r. miało miejsce spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu zapewnienia przedstawicielom firm ciągłości kontaktu z ekspertami Centrum oraz członkami Sieci umożliwiającego systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania zdrowiem personelu.

Podczas spotkania przedstawiono diagnozę najważniejszych problemów utrudniających wdrażanie promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce i wspólnie poszukiwano sposobów na ich przezwyciężenie. Pokazano trendy, jakie kształtują rozwój promocji zdrowia w firmach oraz omówiono ich wpływ na jakość i efekty realizowanych wdrożeń. Omówiono także możliwości rozwoju profesjonalnego i budowania pozycji zawodowej menadżerów promocji zdrowia oraz zaplanowano kierunki działania Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w merytoryczną dyskusję.

Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do zgłaszania swojego uczestnictwa w Sieci. Została ona zainaugurowana w grudniu 2018 roku i obecnie liczy ponad 50 członków. Zapisu do Sieci można dokonywać wysyłając deklarację na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl. Więcej informacji na temat Sieci znajduje się na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/

Deklaracja przystąpienia do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

 

                  fot. A. Petrykowska              fot. A. Petrykowska

 


                 fot. A. Petrykowska

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP