Celem projektu było opracowanie dla Gruzji narodowego planu działania na rzecz zdrowia środowiskowego. Wspólnie z ekspertami z Włoch i Wielkiej Brytanii  przedstawiane zostały rozwiązania koncentrujące się na zdrowiu ludzi oraz podnoszące świadomość na temat wzajemnych powiązań między zdrowiem a środowiskiem. W ramach realizacji projektu dokonano przeglądu i analizy istniejących regulacji prawnych oraz wdrożono  nowatorskie rozwiązania z zakresu zdrowia środowiskowego, także w zakresie oceny skuteczności i opłacalności podejmowanych  działań.

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP