Z wielką przyjemnością zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy, której inauguracja nastąpiła 13 grudnia 2018 r. w Łodzi podczas konferencji pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”.

Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia br. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. Św. Teresy 8. Rozpocznie się o godz. 10.15 i przebiegać będzie w kameralnej atmosferze przy kawie, owocach i domowym cieście, a zakończy ok. godz. 14.00 nieformalną dyskusją przy pizzy.

Podczas spotkania:
  • przedstawimy diagnozę najważniejszych problemów utrudniających wdrażanie promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce i wspólnie poszukamy sposobów na ich przezwyciężenie,
  • pokażemy trendy, jakie kształtują rozwój promocji zdrowia w firmach oraz omówimy ich wpływ na jakość i efekty realizowanych wdrożeń,
  • omówimy możliwości rozwoju profesjonalnego i budowania pozycji zawodowej menadżerów promocji zdrowia oraz zaplanujemy kierunki działania Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy,
  • wręczymy pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy.
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza prosimy wysyłać do 22 marca br. na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl .

Prosimy też o wcześniejsze wypełnienie deklaracji przystąpienia do Sieci i przesłanie jej na ten sam adres e-mail. Jest ona dostępna na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. O możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które już są członkami Sieci. Stąd każdą osobę zakwalifikowaną do udziału w tym wydarzeniu poinformujemy w oddzielnej wiadomości mailowej.

#śledźdobrąsieć

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP