Właśnie zakończył się pierwszy rok realizacji projektu: "DOPMED – System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania".
Termin realizacji projektu:  15.05.2018 – 20.11.2019

Wyniki wykonanych badań w ramach realizacji projektu pozwoliły  na sformułowanie następujących wniosków:

  1. Zastosowanie stosunkowo prostego narzędzia zbierania danych - karty chorego - umożliwiło pozyskanie różnorodnego obrazu szkód związanych z używaniem NPS.
  2. Zastosowany arkusz kalkulacyjny Excel® do zbierania danych i operowania nimi wydaje się być przydatnym i najłatwiejszym sposobem „obróbki” pozyskanych informacji.
  3. Głównymi odbiorcami NSP są osoby młode.
  4. Zdecydowana większość przypadków prezentowała łagodne objawy kliniczne mogące odpowiadać ostrej toksyczności NSP.
  5. Zidentyfikowane substancje psychoaktywne (katynony, syntetyczne kannabinoidy, fenetyloaminy, opioidy) mogą być odpowiedzialne za szeroki zakres objawów odpowiadających ostrej toksyczności NSP.
  6. Problem związany z NSP wymaga współpracy różnych specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, gdyż jest to nie tylko kwestia używania prowadzącego do uzależnienia, ale również innych problemów zdrowotnych (m.in. zaburzeń psychicznych) oraz istotny problem społeczny.
  7. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, dane na temat wzorców szkód związanych z zażywaniem NPS wraz z danymi demograficznymi typu wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania mogą być użyteczne w podejmowaniu decyzji, gdzie powinna być dostępna opieka specjalistyczna oraz celowane interwencje.


Osoby zainteresowane tematyką projektu proszone są o kontakt z:  dr hab. med. prof. IMP Anna Krakowiak: anna.krakowiak@imp.lodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP