Z wielką przyjemnością informujemy, że 13 grudnia 2018 roku została zainaugurowana Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Jej koordynatorem jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia, która umożliwia zwłaszcza:

– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,
– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,
– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,
– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,
– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Sieć jest otwarta dla osób, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy
i realizują działania w tym obszarze
, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP.

Współpraca w ramach Sieci odbywa się głównie poprzez możliwość uczestnictwa
w dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach studialnych oraz korzystanie z kanałów internetowych.

Przystąpienie do Sieci nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony Uczestnika (także finansowymi). W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Sieci, informując o tym Koordynatora.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do Sieci i przesłanie jej drogą mailowa na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Więcej informacji na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/siec-menadzerow-promocji-zdrowia-w-pracy/

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP