Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi – to był temat tegorocznej,  XVII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków, 15  zostało skierowanych do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 9 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją  zarządowi Fundacji. Na tej podstawie zarząd zdecydował, że granty w XVII edycji konkursu otrzymają prof. Marek Niedoszytko, Gdańskie Uniwersytet Medyczny, Klinika Alergologii, Katedra Pneumonologii i Alergologii we współpracy z Zakładem Genetyki Molekularnej i Epigenetyki IMP oraz Pracownią Biobank UŁ.

Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP