Spotkanie odbyło się w ramach programu twinningowego "Institutional Strengthening of Environmental Health System in Georgia", którego celem jest opracowanie krajowego planu działania na rzecz zdrowia w miejscu pracy w Gruzji. W ramach tygodniowego pobytu w Polsce delegacja gościła w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krakowskim Alarmie Smogowym.

W instytucie delegacja zapoznała się z pracą zespołu Zakładu Epidemiologii Środowiskowej, Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP