10 października 2018 r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. "Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu" zorganizowana przez Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland Sp. z o.o. wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

W Konferencji uczestniczyło ponad 70 osób. W dyskusji udział wzięli eksperci z Instytutu Medycyny Pracy, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Urzędu Miasta i Gminy Szczucin oraz przedstawiciele organizacji społecznych propagujących zasady BHP, a także przedstawiciele firm usuwających materiały zawierające azbest.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy testów dopasowania ochron układu oddechowego, poprawnego zabezpieczenia pracowników podczas usuwania azbestu, bezpiecznej praca na wysokości oraz nowych metod szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej.

Konferencja została oficjalnie włączona do kampanii Healthy Workplaces prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz objęta patronatami honorowymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja została objęta patronatami organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz brytyjskiej jednostki notyfikowanej BSI,
a także patronatami medialnymi czasopism: ATEST, Promotor BHP, Przyjaciel przy Pracy, bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka.

 

 
 


 


 

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP