Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi i Koło Naukowe BHP i Ergonomii PŁ zapraszają na Konferencję pt.: "Substancje niebezpieczne pod kontrolą", która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 9.30 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 215 w auli 329 Organizacji i Zarządzania, budynek B-9. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.

Konferencja, której Instytut jest współorganizatorem, jest realizowana w ramach kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w  miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć ich wyeliminowaniu, a tam gdzie nie jest to możliwe, skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator Konferencji Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi przyjmuje zgłoszenia na adres mailowy stow.bhp@wp.pl do dnia 15 października 2018 r.

Program konferencji do pobraniapowrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP