W dniach 24-26 października 2018 r. odbyło się kolejne - XIX Sympozjum "Higiena pracy - aktualne problemy", którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W Sympozjum wzięło udział 150 osób: higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy.

Celem Sympozjum było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Podczas 10 sesji tematycznych przedstawiono 45 doniesień w formie referatów oraz 23 doniesienia w formie plakatów. Tematyka doniesień obejmowała: zagrożenia w przemyśle czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi a także toksykologię, fizjologię, psychologię i ergonomię pracy, organizację opieki zdrowotnej, metodykę oceny środowiska pracy, choroby zawodowe, prawo chemiczne.

Wykłady przeprowadzane były przez wysoko cenionych specjalistów z dziedziny higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Biura ds. Substancji Chemicznych, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


          fot. D. Madalińska

 

          fot. D. Madalińska

 

           fot. D. Madalińska          fot. D. Madalińska

 
 

          fot. D. Madalińska 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP