W dniach 24-26 października 2018 r. odbyło się kolejne - XIX Sympozjum "Higiena pracy - aktualne problemy", którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W Sympozjum wzięło udział 150 osób: higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy.

Celem Sympozjum było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Podczas 10 sesji tematycznych przedstawiono 45 doniesień w formie referatów oraz 23 doniesienia w formie plakatów. Tematyka doniesień obejmowała: zagrożenia w przemyśle czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi a także toksykologię, fizjologię, psychologię i ergonomię pracy, organizację opieki zdrowotnej, metodykę oceny środowiska pracy, choroby zawodowe, prawo chemiczne.

Wykłady przeprowadzane były przez wysoko cenionych specjalistów z dziedziny higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Biura ds. Substancji Chemicznych, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


          fot. D. Madalińska

 

          fot. D. Madalińska

 

           fot. D. Madalińska          fot. D. Madalińska

 
 

          fot. D. Madalińska 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP