Tytuł kursu:
Nowoczesna medycyna pracy.

Kurs doskonalący adresowany dla specjalistów i osób specjalizujących się w medycynie pracy oraz lekarzy zainteresowanych tematem opieki profilaktycznej nad pracownikami.

Czas trwania: 22.10.-25.10.2018r.

Miejsce wykładów: sala wykładowa IMP w Łodzi

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

 
Tematyka kursu:
 - aktualne podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące badań profilaktycznych pracowników;
 - aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców;
 - aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegającym się lub posiadających pozwolenie na broń;
 - zespół bezdechu sennego w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury kardiologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury neurologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury okulistycznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury dermatologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące chorób zawodowych;
- wytyczne dotyczące orzecznictwa w przypadku: chorób alergicznych, zespołu wibracyjnego, nowotworów, chorób zakaźnych, chorób związanych ze sposobem wykonywania pracy pochodzenia zawodowego;
 - prezentacje przypadków orzeczniczych diagnozowanych w Oddziale Chorób Zawodowych;
 - prezentacje przypadków orzeczniczych z Przychodni Chorób Zawodowych;
 - zajęcia praktyczne.

Cena kursu: 1 800, 00 zł + koszty zakwaterowania

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 8 października 2018 r., do Sekcji Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:
nr tel. +42 6314 680, tel/fax: +42 6314 665, adres e-mail: szkolen@imp.lodz.plpowrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP