Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu
H-COM: „Health Communication Training for Health Professionals” („Szkolenie z zakresu komunikacji medycznej dla personelu medycznego”), współfinansowanego w ramach Programu ERASMUS+.

W ramach projektu zostały opracowane materiały edukacyjne na temat komunikacji medycznej, skierowane do profesjonalistów medycznych oraz została stworzona platforma e-learningowa, z której mogą nieodpłatnie korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

Serdecznie zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i inne osoby, które mają kontakt z pacjentem na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji rezultatów projektu. Spotkanie to będzie dobrą okazją do zapoznania się z obecną sytuacją w obszarze komunikacji medycznej w krajach Europejskich oraz pozyskania informacji na temat tego, w jaki sposób można skorzystać z platformy e-learningowej projektu H-COM.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Auli Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 91-438 Łódź, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8 (wejście A, budynek wysoki, pierwsze piętro), w dniu 10 sierpnia 2018 (piątek), w godzinach 10.00 – 12.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 09 sierpnia 2018r., pod numerem telefonu: 42 631 46 76 lub mailowo na adres: piotr.sakowski@imp.lodz.pl

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym.

Klauzula informacyjna RODO
 
 
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP