International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 1,367 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 

IJOMEH IF


Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,610 za rok 2017. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 

 

MP IF


Na liście JCR znalazły się 142 polskie czasopisma (najwyższy IF wyniósł 3,667, najniższy 0,103) w tym 51 publikujących artykuły w modelu Open Access.

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP