Polska Platforma Medyczna ma być kompleksowym portalem do zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych, badaniach i potencjałem badawczym w polskich uczelniach wyższych, który będzie funkcjonował w tzw. otwartym dostępie. To pierwsza w kraju próba tak całościowego podejścia do tematu otwartości dostępu do nauki oraz pokazania potencjału naszych naukowców.

W polskim internecie nie ma jednego miejsca, w którym można znaleźć informacje na temat medycznych publikacji naukowych, realizowanych badań, uzyskanych patentach, informacji o posiadanym sprzęcie badawczym, profili samych naukowców, a na dodatek usystematyzowanych według tego samego klucza. Zwykle takie dane są rozrzucone w sieci. Fragmentarycznie można je znaleźć na witrynach internetowych poszczególnych uczelni, albo w różnych redakcjach czasopism naukowych. Bywa też, zwłaszcza w tym ostatnim przypadku, że dostęp do publikacji jest zwyczajnie płatny. Są też takie przypadki, że informacje są zamieszczane bezpłatnie, jednak materiały nie są opracowane pod kątem wyszukiwarek. W efekcie staje się to wiedza prawie nie do wykorzystania. W takim przypadku potrzeba sporo czasu, przebrnąć przez gigabajty danych i wyłapać wśród nich wartościową informację. Platforma ma to zmienić.

Drugą kluczową funkcją portalu jest zapewnienie dla jego uczestników tzw. otwartego dostępu do publikacji. Chodzi o to, by nauka była jeszcze bardziej dostępna i maksymalnie zbliżyła się do jej praktycznego wykorzystania, np. przez przedsiębiorców.

Otwarty dostęp to obecnie priorytet dla jednostek naukowych. Wymaga tego od nich Unia Europejska, jak i Ministerstwo Nauki. Uczelnie muszą już wykazywać w jaki sposób chcą prowadzić politykę otwartego dostępu do nauki oraz pokazywać stosowane regulaminy. To zaś wymusza konieczność stworzenia przez szkoły wyższe repozytoriów, w których takie dane byłyby gromadzone i dzięki którym byłyby udostępniane.

W chwili uruchomienia portalu ma się w nim znaleźć ok. 20 tys. dokumentów badawczych w pełnej tekście (np. rozprawy doktorskie, monografie naukowe, publikacje czasopism naukowych, itp.). ponad 200 tys. informacji na temat dostępnej aparatury badawczej, prowadzonych na uczelniach badaniach, zdobytych patentach, nagrodach, wyróżnieniach, opisach publikacji. Ma być też opracowane ok. 6 tys. profili naukowców, czyli szczegółowo opracowany ich dorobek, specjalizacje, aktualnie prowadzone i zakończone badania, zdobyte granty, publikacje, czy inne osiągnięcia. Z czasem zasoby portalu będą wzbogacane.

Projekt jest realizowany jednocześnie przez siedem uniwersytetów medycznych: uczelnie z Wrocławia - lider projektu, Gdańska, Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Całość ma być gotowa do 2020 roku (w oddzielnym konkursie o środki na przystąpienie do platformy stara się Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Szefem projektu jest Renata Sławińska, dyrektor Biblioteki UM we Wrocławiu, a w poszczególnych miastach koordynatorami są dyrektorzy bibliotek.

Projekt Polskiej Platformy Medycznej okazał się najlepszym w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3 POPC, poddziałania 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Wartość projektu: 37.279.341,60 zł.


 

                                                             


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP