Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy informuje, że organizuje kurs podstawowy w zakresie wykonywania badań audiometrycznych w terminie 16 – 17 maja 2018 r.

Kurs skierowany jest do szerokiej rzeszy personelu medycznego (pielęgniarek, techników, protetyków słuchu) planujących podjęcie lub chcących doskonalić technikę wykonywania badań audiometrycznych. Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu, potwierdzającego nabycie niezbędnych praktycznych umiejętności profesjonalnego wykonywania badania audiometrycznego zgodnego z obowiązującymi wymogami i normami ISO.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą przez doświadczony personel Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Koszt kursu 700 zł plus ew. koszty zakwaterowania.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl lub telefonicznie 42 6314-680 lub 6314-665.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP