Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy oraz Sekcja Organizacji Szkoleń zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami - przepisy a praktyka.

Szkolenie jest adresowane do psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób kierujących pojazdami (praktykujących i rozpoczynających aktywność w tym zakresie) z terenu województwa łódzkiego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Obowiązujące przepisy dotyczące warunków, trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzenia dokumentacji związanej z badaniami.
  2. Diagnoza psychologiczna i narzędzia diagnostyczne w badaniach dla potrzeb orzecznictwa – zalety i wady stosowanych ankiet, testów oraz aparatury; nowości na „rynku testów”.
  3. Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych – zakres i przebieg kontroli oraz najczęściej stwierdzane błędy i nieprawidłowości.
  4. Badania lekarskie osób kierujących pojazdami – zakres badań i współpraca lekarz - psycholog.
 
Szkolenie prowadzą: dr Małgorzata Waszkowska, dr Marcin Rybacki.

Miejsce szkolenia: Instytut Medycyny Pracy, Łódź, ul. Św. Teresy 8

Termin szkolenia: 16 marca 2018 r. godz. 10.00 - piątek

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP