W dniach 11-12.12.2017 odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja pt. Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy, której organizatorem było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (działanie zrealizowano w ramach projektu Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników finansowanego z NPZ). 

W konferencji wzięło udział ponad 110 przedstawicieli pracodawców, kadry menedżerskiej firm, organizacji pracowniczych, profesjonalistów smp, a także  przedstawicieli świata nauki. W programie  znalazły się wystąpienia poświęcone demografii w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznym aspektom zarządzania pracownikami z różnych pokoleń, potrzebom zdrowotnym pracowników w kontekście starzenia się, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych w zarządzaniu zdrowiem pracowników w różnych pokoleń, korzyściom jakie może przynieść zakładowi pracy dobrze przygotowany program promocji zdrowia uwzględniający potrzeby różnych grup pracowników. Ponadto zespół KCPZwMP przestawił najnowsze wyniki badań dotyczące postaw i przekonań kadry zarządzającej firm dotyczących problemu starzenia się personelu.

Konferencja została wzbogacona wystąpieniami przedstawicieli firm, dzięki czemu uczestnicy mogli poznać płynące z praktyki doświadczenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie prozdrowotnych programów wśród różnych pokoleń pracowników firmy. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich firm jak Bank Zachodni WBK, Emitel Sp. z o. o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.. Odbyła się także dyskusja (w której udział wzięli zarówno przedstawiciele firm, smp, KCPZwMP jak i Ministerstwa Zdrowia) dotycząca potrzeb, ryzyka i potencjału do rozwoju promocji zdrowia w kontekście przemian demograficznych.

Ewaluacja wykazała, że konferencja została bardzo wysoko oceniona (zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej). Analiza pytań otwartych z kwestionariusza ewaluacji wskazuje, że dla wielu uczestników możliwość wymiany wiedzy z innymi praktykami i ekspertami, poznanie różnych punktów widzenia jest bardzo ważnym doświadczeniem.powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP