W dniu 29.11.2017 odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja pt. Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się, której organizatorem było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (działanie zrealizowano w ramach projektu Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy finansowanego z NPZ).

W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli pracodawców, kadry menedżerskiej firm, organizacji pracowniczych, profesjonalistów smp, a także  przedstawicieli świata nauki. W programie  znalazły się m.in. wystąpienia przedstawicieli firm. Doświadczeniami z praktyki wdrażania programów promocji zdrowia podzielili się przedstawiciele firm takich jak Bank Zachodni WBK, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Orange Polska S.A. Grupa Lotos S.A. i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.. Ponadto w programie uwzględniono zagadnienia związane z problemem nadwagi i otyłości w populacji pracujących, działań zakładów pracy w obszarze promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, korzyści, jakie firma może osiągnąć wdrażając dobrze przygotowany program promocji zdrowia.

Ewaluacja wykazała, że konferencja została bardzo wysoko oceniona zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wielu uczestników wskazywało, że możliwość wymiany wiedzy podczas tego typu konferencji szkoleniowych jest bardzo cenna i liczą na kontynuacje animacji tego typu działań przez KCPZwMP w przyszłości.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP